มทร.ธัญบุรี ยกระดับการเรียนการสอน ร่วมมือสถาบันต่างประเทศ

มทร.ธัญบุรี ยกระดับการเรียนการสอน ร่วมมือสถาบันต่างประเทศ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มทร.ธัญบุรีให้ความสำคัญ เพราะจะเป็นการช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา รวมถึงจะก่อให้เกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ ร่วมกัน

โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือด้านการศึกษากับหลายประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเช็ก ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ล่าสุดตนได้นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนานโยบายและส่งเสริมการดำเนินการออกแบบพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และดูงานทางด้านวิชาการ ณ Hof University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมทร.ธัญบุรีได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2556

โดยทั้งสองสถาบันการศึกษามีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานสหกิจศึกษาต่างประเทศ งานวิจัยและการศึกษาดูงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา กิจกรรมและโครงการต่างๆ เกิดการชะลอตัว ดังนั้นการเดินทางไปในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมมือกันอีกครั้ง โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองมีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมสิ่งทอซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน และจะช่วยกันในการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยใหม่ๆ

มทร.ธัญบุรี ยกระดับการเรียนการสอน ร่วมมือสถาบันต่างประเทศ

รศ.ดร.สมหมาย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรียังได้ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและศึกษาดูงานกับ Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมวัสดุและสิ่งทออันดับต้นๆของยุโรป และมีลักษณะการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับมทร.ธัญบุรี โดยก่อนหน้ามีความสำเร็จด้านความร่วมมือด้านวิศวกรรมสิ่งทอ รวมถึงทั้งสองมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ผ่านทุนการศึกษาต่างๆ รวมทั้งโครงการERASMUS ให้นักศึกษาของมทร.ธัญบุรี รวมกว่า 38 ทุนจากความสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา ขณะนี้เริ่มขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังสาขาอื่นๆ เช่น ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ ไอที และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วงต้นปี 2566 จะมีนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์จาก Technical University of Liberec มาทำวิจัยที่มทร.ธัญบุรี เพื่อทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยจะมีการขอทุนจากรัฐบาลของแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า การเดินทางลงนามความมือร่วมในครั้งนี้ ตนยังได้เข้าพบหารือกับนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เพื่อรายงานความคืบหน้าของความร่วมมือด้านการศึกษาในสาธารณรัฐเช็ก และหารือเพิ่มเติมเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับสาธารณรัฐเช็ก รวมถึงการจัดทำความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ยินดีกับมทร.ธัญบุรีที่ได้ร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ นอกจากนี้ มธร.ธัญบุรีได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเช็ก” ในปี 2567 กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

“การร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงจากต่างประเทศ ทางด้านวิชาการที่พัฒนาการสูง พัฒนาทักษะด้านภาษา ในส่วนของอาจารย์เป็นการเปิดโอกาสได้ร่วมงานวิจัยจากนักวิจัยชั้นนำของโลก ทำให้อาจารย์พัฒนาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทำงานวิจัยและถูกนำไปใช้อย่างแท้จริง” รศ.ดร.สมหมาย กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sassarionline.net

แทงบอล

Releated